Zakelijk

Reisadvies API aanvullende documentatie

Inleiding 9292 Reisadvies API

De 9292 Reisadvies API biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de planner engine van 9292 binnen een eigen website of app voor het geven van OV-reisadviezen van adres naar adres van al het openbaar vervoer in heel Nederland.

Deze handleiding beschrijft hoe u de interface van de 9292 Reisadvies API kunt gebruiken om op uw website of andere toepassing een OV-routeplanner aan uw klanten aan te bieden. Dit is een aanvulling op de online swaggerdocumentatie van ons product.

Als basis voor de 9292 Reisadvies API wordt XML of JSON gebruikt. Kennis van WebAPI als ontwikkelaar en XML of JSON is dan ook noodzakelijk om deze uitvoering te kunnen installeren.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de 9292 Reisadvies API is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van 9292.

 

9292 Logo

Het is verplicht het 9292 Logo te tonen. Het gaat hier om alleen het logo en geen tekst.
9292 geeft akkoord op plaatsing voor live gang binnen de productieomgeving. Dit om de uniformiteit te waarborgen.
Via de volgende URL is het 9292 Logo op te halen:

 

Release notes

Software versie

Documentatie versie

Opmerking

11-05-2020
v2.6.1

20-01-2020
v1.7.5

 • Plannen met de fiets en toegankelijk plannen zijn aan de 9292 Reisadvies API toegevoegd
 • Foutmeldingen bijgewerkt

24-09-2020
v2.7.1

01-09-2020
v1.7.6

 • Bezetting toegevoegd aan de 9292 Reisadvies API

08-12-2020
v2.7.2

15-10-2020
v1.7.7

 • Fietsafstand is vergroot van 20min. naar 30min.
 • CO2 gegevens bijgewerkt

22-03-2021
v2.8.0

23-03-2021
v1.7.8

 • Documentatie op basis van de OpenAPI 3 standaard
 • Betere zoekresultaten voor zoeken naar bestemmingen, o.a. betere matching met zoektermen, bij straatnamen met nummers erin en met huisnummers
 • Verstoringsberichten van verstoringen worden direct in het reisadvies getoond
 • Nieuwe modaliteiten om mee te plannen aan het begin en eind van de reis (first- en lastmile): huurfiets, elektrische (huur)fiets, (huur)scooter
 • Ondersteuning voor vervoer op aanvraag zoals Watertaxi Rotterdam
 • Vertalingen voor land-, provincie- en haltetype-namen
 • Modaliteit "taxi" toegevoegd aan de vergelijkingslijst van voertuigemissies
 • Standaard stallingstijd voor fietsen is verhoogd van 2min. naar 5min.
 • Diverse bugfixes

26-04-2021
v2.8.1

26-04-2021
v1.7.9

 • Betere zoekresultaten voor zoeken naar stations en haltes met samengestelde namen
 • Betere matching van drukte informatie aan journey legs
 • Verstoringsbericht model is uitgebreid om meer details over de aard van de verstoring te tonen
 • Diverse bugfixes

28-06-2021
v2.8.3

 
 • Verbetering van API performance
 • Diverse bugfixes

29-06-2021
v2.8.4

 
 • Twee bugfixes met betrekking tot FareInfo (tarieven)

05-07-2021 v2.8.5 

 
 • Het veld StationAbbreviation werd onterecht leeg gelaten in de eerste/laatste Leg van een reis als er wordt gepland met coördinaten.

04-08-2021 v2.9.0

 
 • Fix voor het aanduiden van reisadviezen met vertragingen die leiden tot onhaalbare overstappen (FatalDelay)
 • Diverse updates doorgevoerd aan de techniek in de achtergrond

08-09-2021 v2.9.1

 
 • Fix voor het correct teruggegeven van tijdstippen wanneer deze worden opgestuurd als UTC tijd (2021-08-30T17:00Z) of als deze zijn voorzien van een tijdzone (2021-08-30T17:00+02:00). 
 • Fix voor Prijswijzer API verzoeken om centrumzone en sterwaarde informatie (indien van toepassing) mee te nemen in de calculatie van het voordeligst kortingsproduct

11-10-2021 v3.0.1

  Nieuwe versie (v3) is toegevoegd. Deze bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
 • Het datum- en tijdstipformaat in alle API-antwoorden is aangepast naar het ISO 8601 formaat (bijv. 2021-10-11T13:00:00.000Z)
 • InterchangeTime van de JourneyRequest is aangepast zodat de gewenste overstaptijd in minuten opgeven kan worden
 • Unieke identificatie, genaamd "JourneyId", toegevoegd aan elk reisadvies
 • Reisadvies opvragen met minder lopen
 • Reisadvies opvragen rekening houdend met persoonlijke instellingen voor reistijd en snelheid
 • Weergeven van tariefinformatie in een Leg
 • Weergeven van routeinformatie in een Leg
 • Unimodaal-reisadvies voor privé-voertuigen en het lopen
 • Zoeken naar locaties in de buurt is toegevoegd ("NearbyLocations" endpoint)
 • Wederom opvragen van een bestaand reisadvies o.b.v. een uniek JourneyId is toegevoegd ("PlannedJourneys" endpoint)
 • Opvragen van Prijswijzer API informatie is verplaatst naar een aparte endpoint, namelijk: "ProductAdvice"
 • Diverse bugfixes

22-11-2021 v3.0.2

 
 • Modaliteiten “Elektrische fiets” en “Scooter” toegevoegd aan de vergelijkingslijst van voertuigemissies
 • De CO2 gegevens zijn bijgewerkt
 • Unimodaal-reisadvies verzoek retourneert een foutmelding wanneer geen unimodaal-reisadvies gevonden kan worden i.p.v. het retourneren van een multimodaal alternatief
 • De coördinaten van de routeinformatie worden getoond conform het “Well Known Text” LineString formaat
 • FlexOption parameters worden in een toekomstig release vervangen en zijn daardoor alvast als “deprecated” gemarkeerd
 • Diverse bugfixes

07-12-2021 v3.0.3

 
 • Verbeterde performance bij het ophalen van reisadviezen

19-01-2022 v3.0.4

 
 • Aanscherpen van foutmelding bij invoering van waardes die niet zijn toegestaan
 • Diverse voorbereidingen op toekomstige wijzigingen

 

API Beveiliging

De 9292 Reisadvies API is beveiligd en kan alleen aangeroepen worden als men in het bezit is van een door 9292 verstrekt ‘Token’ of wel APIKey. Dit ‘Token’ bestaat uit een serie tekens en letters die per Licentieovereenkomst wordt afgegeven en die de klant het recht geeft om requests aan de server van 9292 te doen.
Dit ‘Token’ is even geheim als uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deel het met niemand.
9292 kan bij misbruik het ‘Token’ deactiveren.

Toegangstoken

Het toegangstoken ontvangt u per e-mail van de 9292 Servicedesk. Dit is uw identificatiecode. Met dit token kunt u gebruik maken van de aansluittestomgeving van de 9292 Reisadvies API. Wanneer u de implementatie heeft voltooid en 9292 uw dienst heeft getest, kunt u overgaan naar de productieomgeving. Hiervoor ontvangt u van de 9292 Servicedesk een nieuw token.
De aansluiting op de aansluittestomgeving blijft na overgang op de productieomgeving nog twee weken bestaan.

Het token moet in de header bij iedere aanroep worden meegestuurd. Hierbij een voorbeeld van de request header:

Header Key

Value

Authorization

Token <MY_TOKEN>

Accept

Application/XML  (voor JSON gebruik "Application/JSON")

Content-Type

charset=utf-8

Let op:

De 9292 Reisadvies API ondersteund alleen HTTPS verzoeken.

Er worden tokens meegestuurd die een betreffende afnemer kan identificeren. Daardoor kan er bij het aftappen van een HTTP stroom misbruik van het token worden gemaakt. Dit kan resulteren in een hogere telling in de statistieken en een hogere factuur.

 

Reisadvies API Basis Features

Geldigheidsdatum voor reisadviezen

De 9292 Reisadvies API maakt gebruik van gegevens die verouderen of wijzigen (o.a. dienstregelingen). Daarom kan alleen data gebruikt worden die binnen de geldigheidsduur valt. Zodra er een datum wordt gebruikt die buiten de geldigheidsdatum valt zal de 9292 Reisadvies API altijd een foutmelding (400 BadRequest) teruggeven.
De geldigheidsduur kan d.m.v. de Dataset endpoint worden opgevraagd.

Het opvragen van de Dataset wordt niet meegeteld als request voor de facturatie.

 

Locaties opvragen voor reisadviezen

Om een locatie op te vragen dient u binnen de 9292 Reisadvies API de Locations endpoint aan te roepen. Met een locatie request kunt u informatie opvragen over een station, plaats, straat, huisnummer, haltenaam of POI (Point Of Interest). Een locatie request zal 25 locaties teruggeven. De stations zullen eerst teruggegeven worden, daarna de bus-/tram-/metrohaltes, daarna de straatnamen, postcodes etc.
Deze Locations endpoint is geen autosuggest. Met behulp van de Locations endpoint kunt u wel zelf een autosuggest voor uw applicatie(s) ontwikkelen.

Het opvragen van een locatie wordt niet meegeteld als request voor de facturatie.

 

Locaties in de buurt opvragen

Het opvragen van locaties in de buurt kan uitgevoerd worden op basis van breedte- en lengtegraad coördinaten of een geldige “locationId”. De 9292 Reisadvies API haalt alle locaties op binnen een straal van 400 meter. Deze locaties kunnen een station, plaats, straat, straat met huisnummer, haltenaam of een POI zijn.
Het is tevens mogelijk om op type locatie te filteren.

Het opvragen van een locatie wordt niet meegeteld als request voor de facturatie.

 

OV-reisadvies opvragen

Om een reisadvies op te vragen dient u de Journeys endpoint aan te roepen. Het opvragen van een OV-reisadvies geeft 9 responses terug. Dit zijn reizen rond het opgevraagde tijdstip. Dit aantal is niet instelbaar.
De vertrek-, via- en bestemmingslocatie in een OV-reisadvies request dient te corresponderen met de ‘Id’ van een locatie van de Location endpoint.

Attributen in het OV-reisadvies

Attributes zijn gegevens die door bijvoorbeeld NS worden meegestuurd met betrekking tot een reis(deel). Deze worden niet bij alle reizen getoond, alleen waar de informatie is toegevoegd aan het OV-reisadvies zal het element Attributes worden getoond.

Onderstaand tabel bevat een aantal voorbeelden van mogelijke attributen.

Attribuut Id

Attribuut waarde

Omschrijving/Opmerking

TWEE

alleen 2e klas

Aanduiding dat alleen 2de klas beschikbaar is voor een reis.

Dit komt maar op een aantal trajecten voor namelijk:


 • Leeuwarden – Harlingen Haven
 • Leeuwarden – Stavoren
 • Zutphen – Hengelo – Oldenzaal
 • Dordrecht - Geldermalen

WCA

Rolstoeltoegankelijk

komt voor als de modaliteit toegankelijk is

SPEC

Speciaal ticket vereist

Komt voornamelijk voor bij (Intercity Direct & Internationale treinen)

FINI

fiets meenemen niet mogelijk

Komt voornamelijk voor bij (Intercity Direct & Internationale treinen)

RESM

Reserveren mogelijk

Komt voornamelijk voor bij (Intercity Direct & Internationale treinen)

TSR

Toeslag Schiphol - Rotterdam

Komt voornamelijk voor bij (Intercity Direct & Internationale treinen)

Structuur van een attribuut

Attributen in het OV-reisadvies zijn in het “Attributes” component te vinden. Attributes bestaat uit nul of meerdere LegAttributes. Hierbij een voorbeeld van een Attributes component:

Formaat

Voorbeeld

XML

<Attributes>
<LegAttribute>
<Id>TWEE</Id>
<Title>alleen 2e klas</Title>
</LegAttribute>
</Attributes>

JSON

"Attributes": [{
"Id": "TWEE",
"Title": "alleen 2e klas"
}]

 

Unieke identificatie van een OV-reisadvies

Elk OV-reisadvies heeft een “JourneyId” waarmee het advies is te identificeren.

De volgende parameter is beschikbaar om de JourneyId in het OV-reisadvies te tonen:

Parameter

Beschrijving (voorbeeld)

ShowJourneyId true

Hierbij een voorbeeld van een reisadvies met een JourneyId:

Formaat

Voorbeeld

XML

<Journey>
<Arrival>2021-09-09T16:27:00.0000000Z</Arrival>
<Departure>2021-09-09T15:06:00.0000000Z</Departure>
<DurationMinutes>81</DurationMinutes>
<JourneyId>delft_de-genestetstraat-25~utrecht_catharijnesingel-
39~~0~C02OKFAAS$$OcOjOlOoOsPRAK$$40~~~IC~1~2257~SPR~1~
5148~IC~1~2059~40~~~~dt~gv~gvc~ut~~
</JourneyId>
    <NumberOfChanges>2</NumberOfChanges>
    <Occupancy i:nil="true" />
    <RealtimeArrival i:nil="true" />
    <RealtimeDeparture i:nil="true" />
    ...
</Journey>

JSON

{
    "JourneyId": "delft_de-genestetstraat-25~utrecht_catharijnesingel-
39~~0~C02N8EAAS$$OOOcOnPMAK$$40~~~SPR~1~5157~IC~1~657~
40~~~~dt~rtd~ut~~"
,
"Departure": "2021-09-20T12:52:00.0000000Z",
    "Arrival":"2021-09-20T14:22:00.0000000Z",
    "RealtimeDeparture": null,
  "RealtimeArrival": null,
    "NumberOfChanges": 1,
  "DurationMinutes": 90,
    "Occupancy": null,
    ...
}

 

Verstoringsberichten in het OV-reisadvies

Er kunnen verstoringsberichten aan een reisadvies worden gekoppeld. Deze berichten worden door vervoerders (bijvoorbeeld NS) opgestuurd voor een bepaalde plaats, station, halte lijnnummer en/of alle ritten van een vervoerder.
Een verstoringsbericht, indien aanwezig, wordt in het Disruption element van een Leg getoond.

Business rules voor het koppelen van verstoringen aan het reisadvies

De 9292 Reisadvies API onderkent vier soorten verstoringsberichten:

 1. Berichten die gelden voor plaatsen
  • Een bericht wordt gekoppeld indien de plaatsnaam van de halte in een Leg overeenkomt met de plaatsnaam in een bericht.
  • Indien het betreffend bericht ook de vervoerder bevat, wordt het bericht alleen gekoppeld als zowel de plaatsnaam als de operator in de Leg in combinatie voorkomen in het bericht
 2. Berichten die gelden voor haltes
  • Een bericht wordt gekoppeld indien de vertrek- of aankomsthalte van een Leg voorkomt in het bericht
 3. Berichten die gelden voor lijnen
  • Een bericht wordt gekoppeld indien het lijnnummer van de Leg voorkomt in een bericht
  • Indien een bericht zowel haltes als lijnen bevat geldt dat het bericht alleen wordt getoond als de combinatie lijnnummer met vertrek- of aankomsthalte in het bericht voorkomt
 4. Berichten die gelden voor vervoerders
  • Een bericht wordt gekoppeld indien de operator in de Leg voor komt in een bericht en er in het betreffende bericht geen plaatsnaam, lijn of halte is opgenomen

Tarieven in het OV-reisadvies

In alle responses zitten tarieven, deze tarieven tarieven zijn te vinden onder FareInfo. Deze FareInfo bevat tarieven die voor de gehele reis (Journey) gelden. Het is ook mogelijk om de tarieven per Leg te tonen.

Tarieven op Journey niveau

FareInfo bestaat uit een “Complete” en een “FareLegs” component. Indien er geen tarieven mogelijk zijn, zoals een OV-reisadvies met een veerboot, dan komt onder element “Complete” false terug. Dan is het niet mogelijk om een totaal OV-reisadvies prijs af te geven. Voor de delen waar het wel mogelijk is, wordt dit in FareLegs per reisdeel getoond.

Tarieven met de trein

Hieronder een voorbeeld response van een treintarief van NS met tariefinformatie:                         

 • 2e klas tarief 14,00 euro volle prijs
 • 2e klas tarief 8,40 euro reductie
 • 1e klas tarief 23,80 euro volle prijs
 • 1e klas tarief 14,30 euro reductie

Formaat

Voorbeeld

XML

<FareInfo>
<Complete>true</Complete>
<FareLegs>
<FareLeg>
<Fares>
<Fare>
<Eurocents>1400</Eurocents>
<FareClass>Second</FareClass>
<Reduced>false</Reduced>
</Fare>
<Fare>
<Eurocents>840</Eurocents>
<FareClass>Second</FareClass>
<Reduced>true</Reduced>
</Fare>
<Fare>
<Eurocents>2380</Eurocents>
<FareClass>First</FareClass>
<Reduced>false</Reduced>
</Fare>
<Fare>
<Eurocents>1430</Eurocents>
<FareClass>First</FareClass>
<Reduced>true</Reduced>
</Fare>
</Fares>
<FromId>station-amsterdam-centraal</FromId>
<OperatorsString>NS</OperatorsString>
<PlaceNamesString>Amsterdam - Rotterdam</PlaceNamesString>
<PriceUnits>86</PriceUnits>
<StarValue></StarValue>
<StarZones xmlns:d7p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
<ToId>station-rotterdam-centraal</ToId>
</FareLeg>
</FareLegs>
<FullPriceEuroCents>1400</FullPriceEuroCents>
<ReducedPriceEuroCents>840</ReducedPriceEuroCents>
</FareInfo>

JSON

"FareInfo": {
"Complete": true,
"ReducedPriceEuroCents": 1400,
"FullPriceEuroCents": 840,
"FareLegs": [{
"FromId": "station-amsterdam-centraal",
"ToId": " station-rotterdam-centraal ",
"PlaceNamesString": " Amsterdam - Rotterdam",
"OperatorsString": "NS",
"Fares": [{
"Eurocents": 1400,
"Reduced": false,
"FareClass": "Second"
},
{
"Eurocents": 840,
"Reduced": true,
"FareClass": "Second"
},
{
"Eurocents": 2380,
"Reduced": false,
"FareClass": "First"
},
{
"Eurocents": 1430,
"Reduced": true,
"FareClass": "First"
}
],
"StarZones": [],
"StarValue": "",
"PriceUnits": 86
}]
}
Tariefeenheden trein

Het aantal tariefeenheden van de trein staan onder “PriceUnits” van de “FareLegs”.

Tram, bus, metro of veer

Hierbij een voorbeeld van een busreis bij het OV-reisadvies van Leeuwarden naar Harlingen met het volgende prijsadvies:

 • Het deel van de reis met Arriva bus 97 is:
  • € 5,30 zonder korting
  • € 3,49 met korting

Formaat

Voorbeeld

XML

<FareInfo>
<Complete>true</Complete>
<FareLegs>
<FareLeg>
<Fares>
<Fare>
<Eurocents>530</Eurocents>
<FareClass>None</FareClass>
<Reduced>false</Reduced>
</Fare>
<Fare>
<Eurocents>349</Eurocents>
<FareClass>None</FareClass>
<Reduced>true</Reduced>
</Fare>
</Fares>
<FromId>leeuwarden/bushalte-station</FromId>
<OperatorsString>Arriva</OperatorsString>
<PlaceNamesString>Leeuwarden - Harlingen</PlaceNamesString>
<PriceUnits i:nil="true" />
<StarValue></StarValue>
<StarZones xmlns:d7p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
<ToId>harlingen/bushalte-station</ToId>
</FareLeg>
</FareLegs>
<FullPriceEuroCents>530</FullPriceEuroCents>
<ReducedPriceEuroCents>349</ReducedPriceEuroCents>
</FareInfo>

JSON

"FareInfo": {
"Complete": true,
"ReducedPriceEuroCents": 349,
"FullPriceEuroCents": 530,
"FareLegs": [{
"FromId": "leeuwarden/bushalte-station",
"ToId": "harlingen/bushalte-station",
"PlaceNamesString": "Leeuwarden - Harlingen",
"OperatorsString": "Arriva",
"Fares": [{
"Eurocents": 530,
"Reduced": false,
"FareClass": "None"
},
{
"Eurocents": 349,
"Reduced": true,
"FareClass": "None"
}
],
"StarZones": [],
"StarValue": "",
"PriceUnits": null
}]
}

“FareLegs” binnen 1 Journey kunnen opgeteld worden bij de volgende combinaties:

 • Combi: Trein + bus/metro of tram
 • Combi: bus/metro/tram + veerboot
 • Combi: Trein + veerboot
 • Combi: Trein + veerboot + bus/metro/tram
 • Combi: Veerboot + bus/metro/tram

Er kan ook gebruik worden gemaakt van onderstaande elementen, deze tellen alle losse elementen bij elkaar op en tonen het volledige en gereduceerde tarief:

 • <FullPriceEuroCents>603</FullPriceEuroCents>
 • <ReducedPriceEuroCents>398</ReducedPriceEuroCents>

Let op:

We willen u erop wijzen dat het presenteren van het totaal van de reductiebedragen in het geval van diverse modaliteiten uitleg aan de reiziger behoeft. Het recht op reductie in de trein kent andere voorwaarden dan het recht op korting in bus, tram en metro.

Geen Tarief beschikbaar

Het kan voorkomen dat er geen tarief beschikbaar is omdat er geen OV-chipkaart informatie aanwezig is (bijv. informatie over een veerboot). Dan komt dit als volgt in de <Fares> terug:

Formaat

Voorbeeld

XML

<FareInfo>
<Complete>false</Complete>
<FareLegs>
<FareLeg>
<Fares>
<Fare>
<Eurocents i:nil="true" />
<FareClass>None</FareClass>
<Reduced>false</Reduced>
</Fare>
<Fare>
<Eurocents i:nil="true" />
<FareClass>None</FareClass>
<Reduced>true</Reduced>
</Fare>
</Fares>
</FareLeg>
</FareLegs>
</FareInfo>

JSON

"Fares": [{
"Eurocents": null,
"Reduced": false,
"FareClass": "None"
},
{
"Eurocents": null,
"Reduced": true,
"FareClass": "None"
}
]
OV-chipkaart wel/niet geldig

Voor het bepalen of op een FareLeg de OV-chipkaart geldig is wordt door de tariefberekening een veld NoChipFare teruggeven aan de 9292 planner. De 9292 planner geeft deze met dezelfde naam weer door aan de client. Dit is een boolean-veld. De waarde is true als er geen OV-chipkaart gebruikt kan worden en false als deze wel gebruikt kan worden.

Formaat

Voorbeeld

XML

<FareInfo>
<Complete>false</Complete>
<FareLegs>
<FareLeg>
<Fares>
<Fare>
<Eurocents>550</Eurocents>
<FareClass>Second</FareClass>
<Reduced>false</Reduced>
</Fare>
<Fare>
<Eurocents>330</Eurocents>
<FareClass>Second</FareClass>
<Reduced>true</Reduced>
</Fare>
<Fare>
<Eurocents>550</Eurocents>
<FareClass>First</FareClass>
<Reduced>false</Reduced>
</Fare>
<Fare>
<Eurocents>330</Eurocents>
<FareClass>First</FareClass>
<Reduced>true</Reduced>
</Fare>
</Fares>
<FromId>station-leeuwarden</FromId>
<NoChipFare>false</NoChipFare>
<OperatorsString>Arriva</OperatorsString>
<PlaceNamesString>Leeuwarden - Harlingen</PlaceNamesString>
<PriceUnits>27</PriceUnits>
<StarValue></StarValue>
<StarZones xmlns:d7p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
<ToId>station-harlingen-haven</ToId>
</FareLeg>
<FareLeg>
<Fares />
<FromId>harlingen/halte-veer-harlingen</FromId>
<NoChipFare>true</NoChipFare>
<OperatorsString>Doeksen</OperatorsString>
<PlaceNamesString>Harlingen - Vlieland</PlaceNamesString>
<PriceUnits i:nil="true" />
<StarValue></StarValue>
<StarZones xmlns:d7p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
<ToId>vlieland/halte-veer-vlieland</ToId>
</FareLeg>
</FareLegs>
<FullPriceEuroCents i:nil="true" />
<ReducedPriceEuroCents i:nil="true" />
</FareInfo>

JSON

"FareInfo": {
"Complete": false,
"ReducedPriceEuroCents": null,
"FullPriceEuroCents": null,
"FareLegs": [{
"FromId": "station-leeuwarden",
"ToId": "station-harlingen-haven",
"PlaceNamesString": "Leeuwarden - Harlingen",
"OperatorsString": "Arriva",
"Fares": [{
"Eurocents": 550,
"Reduced": false,
"FareClass": "Second"
},
{
"Eurocents": 330,
"Reduced": true,
"FareClass": "Second"
},
{
"Eurocents": 550,
"Reduced": false,
"FareClass": "First"
},
{
"Eurocents": 330,
"Reduced": true,
"FareClass": "First"
}
],
"StarZones": [],
"StarValue": "",
"PriceUnits": 27,
"NoChipFare": false
},
{
"FromId": "harlingen/halte-veer-harlingen",
"ToId": "vlieland/halte-veer-vlieland",
"PlaceNamesString": "Harlingen - Vlieland",
"OperatorsString": "Doeksen",
"Fares": [],
"StarZones": [],
"StarValue": "",
"PriceUnits": null,
"NoChipFare": true
}
]
}

Tarieven op Leg niveau

De volgende parameter is beschikbaar om het tarief in een Leg van het OV-reisadvies te tonen:

Parameter

Beschrijving (voorbeeld)

Fare FareInfoAndLegs

Tariefinformatie in de Leg bestaat uit de volgende componenten:

Component

Omschrijving/Opmerking

BaseFare Het basistarief (opstaptarief)
Fare Tarief voor de Leg zonder basistarief
FareClass Klasse
Reduced Indicatie of het om een gereduceerd tarief gaat
MultipleLegFare Indicatie of dit tarief geldt voor een totaaltraject bestaande uit meerdere opeenvolgende Legs
MultipleLegNotice Uitleg over de prijs per totaaltraject

Hierbij een tarief voorbeeld dat u in een Leg kunt treffen:

Formaat

Voorbeeld

XML

<LegFares>
<LegFare>
<BaseFare>99</BaseFare>
<Fare>48</Fare>
<FareClass>None</FareClass>
<MultipleFareLeg>false</MultipleFareLeg>
<MultipleLegNotice i:nil="true" />
<Reduced>false</Reduced>
</LegFare>
<LegFare>
<BaseFare>65</BaseFare>
<Fare>32</Fare>
<FareClass>None</FareClass>
<MultipleFareLeg>false</MultipleFareLeg>
<MultipleLegNotice i:nil="true" />
<Reduced>true</Reduced>
</LegFare>
</LegFares>

JSON

"LegFares": [{
  "BaseFare": 99,
"Fare": 48,
"Reduced": false,
"FareClass": "None",
"MultipleFareLeg": false,
"MultipleLegNotice": null
},
{
"BaseFare": 65,
"Fare": 32,
"Reduced": true,
"FareClass": "None",
"MultipleFareLeg": false,
"MultipleLegNotice": null
}]

 

Fiets en scooter in het OV-reisadvies

Plannen met de fiets of scooter is standaard toegevoegd aan de 9292 Reisadvies API. Door gebruik te maken van het invoerveld ‘FirstMile of LastMile’ met de waarde ‘PrivateBicycle’ of ‘PrivateElectricBicycle’ geeft u de reiziger een passend OV-reisadvies met eigen fiets of elektrische fiets naar een trein-, bus-, metro- of tram-fietsoverstappunt.
Met de waarde ‘PrivateMoped’ kunt u de reiziger een OV-reisadvies met de scooter i.p.v. de fiets geven.

9292 Reisadvies API ondersteunt ook het gebruik van huurfietsen en huurscooters. Dit wordt aangegeven door het invoerveld ‘LastMile’ in te vullen met de waarde ‘PublicBicycle’, ‘PublicElectricBicycle’ of ‘PublicMoped’. Hiermee wordt een OV-reisadvies gegeven met een loop-Leg naar een passend verhuurlocatie. 

Let op:

 • De reiziger kan op dit moment alleen bij de ‘LastMile’ gebruik maken van huurfietsen en huurscooters.
 • Informatie over beschikbare verhuurlocaties per aankomst- of vertreklocatie en de details van een verhuurlocatie (o.a. het aantal beschikbare voertuigen en openingstijden) zijn in de huidige release nog niet beschikbaar.

Business rules voor plannen met de fiets

De standaard business regels voor plannen met de fiets zijn:

 • Fietssnelheid is 230 meter per minuut, dat geeft 13,8 km per uur
 • De maximale fietsafstand die we hanteren, is 6,9 km (30 min)
 • Standaard wordt er in de 9292 Reisadvies API gerekend met 5 minuten stalling- en looptijd naar de halte toe
 • In het geval van huurfietsen wordt er gerekend met 10 minuten voor het ophalen van het voertuig

Business rules voor plannen met de scooter

De standaard business regels voor plannen met de scooter zijn:

 • Scootersnelheid is 20 km per uur
 • De maximale afstand die we hanteren, is 10 km (30 min)
 • Er wordt gerekend met 5 minuten stalling- en looptijd naar de halte toe
 • Voor huurscooters wordt er gerekend met 10 minuten voor het ophalen van het voertuig

 

Minimalizeren van de looptijden in het OV-reisadvies

Met de ‘minder lopen’ optie geeft u de reiziger een passend OV-reisadvies waarin de hoeveelheid lopen in zowel de first mile als de last mile wordt gelimiteerd.

De volgende parameter is beschikbaar om de hoeveelheid lopen in het OV-reisadvies te minimalizeren:

Parameter

Beschrijving (voorbeeld)

LessWalking

true

 

Persoonlijke instellingen in het OV-reisadvies

Door gebruik te maken van de ‘persoonlijke instellingen’ opties geeft u de reiziger een passend OV-reisadvies waarin hij/zij de snelheid en afstand kan instellen van de first mile en last mile.

De volgende parameters zijn beschikbaar voor de persoonlijke instellingen in het OV-reisadvies:

Parameter

Beschrijving (voorbeeld)

FirstMileSpeed

Reissnelheid in km/uur voor de first mile. Indien weggelaten wordt de standaard snelheid aangenomen van de gekozen first mile modaliteit

FirstMileMaxTravelTime

Maximale reistijd in minuten voor de first mile.

LastMileSpeed

Reissnelheid in km/uur voor de last mile. Indien weggelaten wordt de standaard snelheid aangenomen van de gekozen last mile modaliteit

LastMileMaxTravelTime

Maximale reistijd in minuten voor de last mile.

Business rules voor het plannen met persoonlijke instellingen

De business rules met betrekking tot reissnelheden instellingen zijn als volgt:

 • Voor het lopen is 4,2 km per uur de standaard snelheid
  • De 9292 Reisadvies API hanteert 2 km per uur als de ondergrens van wat een reiziger mag instellen
  • De bovengrens is 5 km per uur
 • Voor het fietsen is 13,8 km per uur de standaard snelheid
  • De ondergrens van wat een reiziger mag instellen is 10 km per uur
  • De bovengrens is 22 km per uur
 • Voor scooters en elektrische fietsen is de standaard snelheid 20 km per uur
  • De ondergrens is 10 km per uur
  • De bovengrens is 22 km per uur

De business rules met betrekking tot de reistijd instellingen zijn als volgt:

 • De 9292 Reisadvies API hanteert 20 minuten als de maximale looptijd
  • De ondergrens van het maximum dat ingesteld mag worden is 10 minuten
  • De bovengrens is 30 minuten
 • Voor het fietsen is de maximale reistijd 30 minuten
  • De ondergrens is 15 minuten
  • De bovengrens is 45 minuten
 • Voor scooters en elektrische fietsen is de maximale reistijd 30 minuten
  • De ondergrens is 15 minuten
  • De bovengrens is 45 minuten

 

Bezettingsinformatie in het OV-reisadvies

Door gebruik te maken van de optie ‘Bezettingsinformatie’ geeft u de reiziger een passend OV-reisadvies met daarin de drukte per gereisde modaliteit en u kunt een totaal drukte voorspelling meegeven over de gehele reis.

De volgende parameters zijn beschikbaar om bezettingsinformatie in het OV-reisadvies te krijgen:

Parameter

Beschrijving (voorbeeld)

ShowOccupancy

true

Classificatie en visualisatie van de bezetting

De bezetting wordt aangegeven op een schaal van 0 tot 5 conform de BISON specificatie “Concept koppelvlak bezetting”. De bezetting kan worden gevisualiseerd middels de bijbehorende kleur of het bijbehorende icoontje.

Zie onderstaande tabel.

Dit is een concept voorbeeld van hoe 9292 zelf de gegevens gaat vertalen in haar apps en website.

Drukte volgens BISON

Enumeratie

Kleur

Icoontje 9292

Opmerkingen

0

No information

 

Level 0 icon

Geen informatie ontvangen of bezetting onbekend.

1

Empty

 

Level 1 icon

Bij NS worden 1 en 2 samengevoegd naar 2

2

Many seats available

 

Level 2 icon

Bij NS <65% van zitplaatsen per bak bezet

3

Few seats available

 

Level 3 icon

Bij NS >65% en < 100%van zitplaatsen per bak bezet

4

Standing room only

 

Level 4 icon

Bij NS >100% van zitplaatsen per bak bezet

5

Full

 

Level 5 icon

Alleen relevant voor realtime gegevens.

Dit is toekomstige informatie en wordt nog niet aangeleverd.

Bij de icoontjes wordt rekening gehouden met onderscheid in de afbeelding, zodat dit ook te zien is bij kleurenblindheid.

Voorbeeld van de bezetting

Een reis van Waterlooplein in Amsterdam, naar de Stadsschouwburg in Utrecht.

 • leg 1:     Tram - 3 haltes (druk-rustig-rustig) krijgt indicator druk
 • leg 2:     Trein Amsterdam Centraal naar Utrecht Centraal - 2 haltes (gemiddeld-rustig) krijgt indicator gemiddeld
 • leg 3:     Bus - paar haltes (rustig-rustig-gemiddeld-rustig-gemiddeld) krijgt indicator gemiddeld

De gehele reis krijgt indicator druk omdat 1 leg de indicator “druk” heeft. 

Er wordt dus geaggregeerd naar de drukste halte van het traject.

 

Routeinformatie in het OV-reisadvies

Het is mogelijk om uw reiziger een passend OV-reisadvies te geven met daarin routeinformatie per Leg.

De volgende parameter is beschikbaar om routeinformatie in het OV-reisadvies te krijgen:

Parameter

Beschrijving (voorbeeld)

Route

true

De routeinformatie is te vinden onder de Route element van een Leg. Deze Route bestaat uit 3 elementen:

 1. De "Bounds"
  • Dit element bevat de volgende 4 coördinaten die de grenzen van de route aangeven: MaxLatitude (noordelijke grens), MaxLongitude (oostelijke grens), MinLatitude (zuidelijke grens) en MinLongitude (westelijke grens)
 2. De “Distance”
  • Dit element bevat de afstand in meters van de route. Dit element wordt alleen gevuld voor loop-, fiets-, en scooterlegs
 3. De “RouteString”
  • Dit element bevat een reeks aan coördinaten, één per (tussen)halte, die de te nemen route vertegenwoordigd. Deze reeks  wordt als “Well Known Text” (WKT) LineString getoond

Hierbij een voorbeeld van een routeinformatie:

Formaat

Voorbeeld

XML

<Route>
<Bounds>
<MaxLatitude>51.81395</MaxLatitude>
<MaxLongitude>4.662163</MaxLongitude>
<MinLatitude>51.81212</MinLatitude>
<MinLongitude>4.66043</MinLongitude>
</Bounds>
<Distance>586</Distance>
<RouteString>LINESTRING (4.66219 51.81394, 4.66257 51.81392,
4.66257 51.81392, 4.66264 51.81391, 4.66328 51.81389, 4.66373 51.81389,
4.66389 51.81392, 4.66392 51.81388, 4.66402 51.81373, 4.66411 51.8136, 4.66415 51.81354, 4.66418 51.81351,
4.66421 51.81348, 4.66433 51.81353, 4.66451 51.81336,
4.66504 51.81285, 4.66529 51.8126, 4.66574 51.8125,
4.66572 51.81245, 4.66608 51.81208, 4.66609 51.81199, 4.66602 51.81191,
4.66609 51.81192, 4.66614 51.81191, 4.66636 51.81188, 4.66652 51.81185,
4.66647 51.81175, 4.6664 51.81159, 4.66638 51.81151, 4.66664 51.81146,
4.6666 51.81137, 4.66668 51.81136, 4.6676 51.81122)</RouteString>
</Route>

JSON

"Route": {
"RouteString": "LINESTRING (4.66219 51.81394, 4.66257 51.81392, 4.66257 51.81392, 4.66264 51.81391,
4.66328 51.81389, 4.66373 51.81389, 4.66389 51.81392, 4.66392 51.81388, 4.66402 51.81373, 4.66411 51.8136,
4.66415 51.81354, 4.66418 51.81351, 4.66421 51.81348, 4.66433 51.81353, 4.66451 51.81336, 4.66504 51.81285,
4.66529 51.8126, 4.66574 51.8125, 4.66572 51.81245, 4.66608 51.81208, 4.66609 51.81199, 4.66602 51.81191,
4.66609 51.81192, 4.66614 51.81191, 4.66636 51.81188, 4.66652 51.81185, 4.66647 51.81175, 4.6664 51.81159,
4.66638 51.81151, 4.66664 51.81146, 4.6666 51.81137, 4.66668 51.81136, 4.6676 51.81122)",
  "Distance": 586,
"Bounds": {
"MaxLatitude": 51.81395,
"MaxLongitude": 4.662163,
"MinLatitude": 51.81212,
"MinLongitude": 4.66043
}
}

Unimodaal OV-reisadvies

Door gebruik te maken van de optie om unimodaal te plannen geeft u de reiziger een passend OV-reisadvies met alleen lopen, een (elektrische) fietsrit of een scooterrit.

De volgende parameter is beschikbaar om een unimodaal OV-reisadvies te krijgen:

Parameter

Beschrijving (voorbeeld)

Unimodal

true

Business rules voor het unimodaal plannen

De combinatie van de first mile en de afstand tussen vertrek- en aankomstlocatie dient aan een van de volgende criteria te voldoen:

First mile

Soort afstand

Max afstand tussen vertrek- en aankomstlocatie

Lopen

Looproute

 <= FirstMileSpeed * FirstMileMaxTravelTime / 60 (default 1,4 km)

Fiets

Fietsroute

 <= FirstMileSpeed * FirstMileMaxTravelTime / 60 (default 6,9 km)

Elektrische fiets

Fietsroute

 <= FirstMileSpeed * FirstMileMaxTravelTime / 60 (default 10 km)

Scooter

Fietsroute

 <= FirstMileSpeed * FirstMileMaxTravelTime / 60 (default 10 km)

Als de opgevraagde reis niet aan bovenstaande criteria voldoet, zal de 9292 Reisadvies een foutmelding retourneren.

Let op:

De reiziger kan op dit moment alleen i.c.m. ‘FirstMile’ een unimodaal-reisadvies retour krijgen. Dit betekent dat alleen adviezen met eigen fiets, eigen scooter en lopen kunnen worden aangevraagd.

OV-reisadvies opvragen met JourneyId

Door de PlannedJourneys endpoint te gebruiken geeft u de reiziger de mogelijkheid om een reeds gepland reisadvies wederom op te vragen. Hiermee wordt de data in het OV-reisadvies ververst. Dat wil zeggen, het OV-reisadvies wordt voorzien van de meest recente reisinformatie (bijv. realtime en/of bezettingsinformatie).

Request:

 • https://<reisadvies-api-adres>/v3/PlannedJourneys?JourneyId=
  station-alkmaar~station-utrecht-centraal~~0~C0nHlCAAB$$HmH040~~~B~9~129~~3600215~3627006~

 

Reisadvies API Optionele Features

StarZones in het OV-reisadvies

Dit optioneel af te nemen onderdeel kan op verzoek worden toegevoegd aan de 9292 Reisadvies API. De sterwaarden en centrumzones worden gebruikt bij de zogenoemde sterabonnementen. Als u voor dit onderdeel kiest, dan zal de 9292 Reisadvies API berekenen welk sterabonnement nodig is voor het betreffende OV-reisadvies. Er wordt nog in enkele gevallen gebruik gemaakt van sterabonnementen en zodoende zal niet bij ieder OV-reisadvies de sterwaarde/centrumzone worden meegegeven. Zie onderstaand voorbeeld.

In dit voorbeeld is een OV-reisadvies opgevraagd van Station Koog Zaandijk naar Station Krommenie Assendelft. De modaliteit trein is in dit advies uitgeschakeld:

Request:

 • https://<reisadvies-api-adres>/v3/Journeys?FromId=station-koog-zaandijk&ToId=station-krommenie-assendelft&DateTime=2021-09-27T13:24:00.000Z&ExcludedTravelModes=1

Als er starzones aanwezig zijn in het OV-reisadvies dan ziet het er als volgt uit:

Formaat

Voorbeeld

XML

<PriceUnits i:nil="true" />
<StarValue>2</StarValue>
<StarZones xmlns:d7p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d7p1:string>3722, 3732, 3733, 3742</d7p1:string>
</StarZones>

JSON

"StarZones": [
"3722, 3732, 3733, 3742"
],
"StarValue": "2",
"PriceUnits": null

Als er geen Starzones aanwezig zijn dan wordt het volgende getoond:

Formaat

Voorbeeld

XML

<StarZones xmlns:d7p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />

JSON

"StarZones": []

De sterwaarde kan zowel een numerieke als alfabetische waarde hebben. Er zijn zeven mogelijkheden als waarde: 1 t/m 6 en Netabonnement. Bij een waarde groter dan 6 komt het Netabonnement als waarde naar voren, omdat deze geldig is in het hele land op stad- en streekvervoer.

Meerdere abonnementen

Het kan voorkomen dat voor een reis meer dan 1 abonnement nodig is. In dat geval worden meerdere elementen <FareLeg> getoond waarbij geldt dat de eerste FareLeg de tarief informatie laat zien voor de totale reis. Vervolgens wordt per benodigd abonnement de bijbehorende <FareLeg> getoond. Dit is als volgt zichtbaar in de <Fares>:

Formaat

Voorbeeld

XML

<FareInfo>
<Complete>true</Complete>
<FareLegs>
<FareLeg>
<Fares>
<Fare> <Eurocents>1759</Eurocents> <FareClass>None</FareClass> <Reduced>false</Reduced>
</Fare>
<Fare> <Eurocents>1161</Eurocents> <FareClass>None</FareClass> <Reduced>true</Reduced> </Fare> </Fares> <FromId>scherpenisse/bushalte-spuidamstraat</FromId> <NoChipFare>false</NoChipFare> <OperatorsString>Connexxion, Arriva, RET &amp; EBS</OperatorsString> <PlaceNamesString>Scherpenisse - Hellevoetsluis</PlaceNamesString> <PriceUnits i:nil="true" /> <StarValue></StarValue> <StarZones xmlns:d7p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" /> <ToId>hellevoetsluis/bushalte-amnesty-internationallaan</ToId> </FareLeg> <FareLeg> <Fares /> <FromId>scherpenisse/bushalte-spuidamstraat</FromId>
<NoChipFare>false</NoChipFare>
<OperatorsString>Connexxion</OperatorsString>
<PlaceNamesString>Scherpenisse - Halsteren</PlaceNamesString>
<PriceUnits i:nil="true" />
<StarValue>3</StarValue>
<StarZones xmlns:d7p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d7p1:string>7233, 7243, 7248, 7259, 7738</d7p1:string>
</StarZones>
<ToId>halsteren/bushalte-nieuwe-molenweg</ToId>
</FareLeg>
<FareLeg>
<Fares />
<FromId>rotterdam/metrostation-zuidplein</FromId>
<NoChipFare>false</NoChipFare>
<OperatorsString>RET &amp; EBS</OperatorsString>
<PlaceNamesString>Rotterdam - Hellevoetsluis</PlaceNamesString>
<PriceUnits i:nil="true" />
<StarValue>5</StarValue>
<StarZones xmlns:d7p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d7p1:string>5246, 5247, 5336, 5337, 5358</d7p1:string>
</StarZones>
<ToId>hellevoetsluis/bushalte-amnesty-internationallaan</ToId>
</FareLeg>
</FareLegs>
<FullPriceEuroCents>1759</FullPriceEuroCents>
<ReducedPriceEuroCents>1161</ReducedPriceEuroCents>
</FareInfo>

JSON

"FareInfo": {
"Complete": true,
"ReducedPriceEuroCents": 1161,
"FullPriceEuroCents": 1759,
"FareLegs": [{
"FromId": "scherpenisse/bushalte-spuidamstraat",
"ToId": "hellevoetsluis/bushalte-amnesty-internationallaan",
"PlaceNamesString": "Scherpenisse - Hellevoetsluis",
"OperatorsString": "Connexxion, Arriva, RET & EBS",
"Fares": [{
"Eurocents": 1759,
"Reduced": false,
"FareClass": "None"
},
{
"Eurocents": 1161,
"Reduced": true,
"FareClass": "None"
}],
"StarZones": [],
"StarValue": "",
"PriceUnits": null,
"NoChipFare": false
},
{
"FromId": "scherpenisse/bushalte-spuidamstraat",
"ToId": "halsteren/bushalte-nieuwe-molenweg",
"PlaceNamesString": "Scherpenisse - Halsteren",
"OperatorsString": "Connexxion",
"Fares": [],
"StarZones": [
"7233, 7243, 7248, 7259, 7738"
],
"StarValue": "3",
"PriceUnits": null,
"NoChipFare": false
},
{
"FromId": "rotterdam/metrostation-zuidplein",
"ToId": "hellevoetsluis/bushalte-amnesty-internationallaan",
"PlaceNamesString": "Rotterdam - Hellevoetsluis",
"OperatorsString": "RET & EBS",
"Fares": [],
"StarZones": [
"5246, 5247, 5336, 5337, 5358"
],
"StarValue": "5",
"PriceUnits": null,
"NoChipFare": false
}]
}

 

CO2 in het OV-reisadvies

Dit optioneel af te nemen onderdeel kan op verzoek worden toegevoegd aan de 9292 Reisadvies API.
Door gebruik te maken van de optie CO2 in het OV-reisadvies, kunnen uw gebruikers per OV-reis vergelijken hoeveel CO2 zij besparen door met het Openbaar Vervoer te reizen.
De berekening van CO2 is gebaseerd op basis van CO2 uitstoot per kilometer en Well to Wheel (WTW) = de uitstoot van zowel de voorketen als de directe emissies samen.

De overzichten worden hieronder weergegeven voor de verschillende vervoermiddelen.

De CO2 waarden zoals hieronder vermeld staan zijn afkomstig van de website co2emissiefactoren.nl en is het initiatief van SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse stakeholders.


Eigen- en deelvoertuigen

Categorie

CO2 uitstoot

Fiets 0
Elektrische fiets 6

Scooter

48

Auto Klein

180

Auto Middenklasse

202

Auto Groot

236


Openbaar vervoer

Categorie

CO2 uitstoot

Tram

0

Bus

103

Metro

0

Trein

2

Veerboot

115

Taxi

202

Geraadpleegde bronnen:

Hierbij een voorbeeld van COwaardes in het OV-reisadvies van postcode 3221AL in Hellevoetsluis naar postcode 3078 PE in Rotterdam.

Request:

 • https://<reisadvies-api-adres>/v3/Journeys?FromId=hellevoetsluis/3221al&ToId=rotterdam/3078pe&DateTime=2021-01-01T10:45:00.000Z

Response:

Formaat

Voorbeeld

XML

<CO2Info>
<EmissionByModality>
<Bicycle>0</Bicycle>
<Bus> 4.1666140966497007</Bus>
<CarLarge> 7.0237209057809231</CarLarge>
<CarMedium> 6.0118289108802827</CarMedium>
<CarSmall> 5.3570752671210435</CarSmall>
<Ferry> 3.4225758651051112</Ferry>
<Subway> 2.2023531653719846</Subway>
<Train> 0.17856917557070145</Train>
<Tram> 1.9642609312777162</Tram>
</EmissionByModality>
<JourneyDistance> 29.761529261783576</JourneyDistance>
<JourneyEmission> 4.0814766438217758</JourneyEmission>
</CO2Info>

JSON

"CO2Info": {
"JourneyEmission": 4.0814766438217758,
"JourneyDistance": 29.761529261783576,
"EmissionByModality": {
"Train": 0.17856917557070145,
"Tram": 1.9642609312777162,
"Bus": 4.1666140966497007,
"Subway": 2.2023531653719846,
"Ferry": 3.4225758651051112,
"CarSmall": 5.3570752671210435,
"CarMedium": 6.0118289108802827,
"CarLarge": 7.0237209057809231,
"Bicycle": 0.0
}
}

 Toelichting van de meest relevante elementen uit bovenstaande response:

Element

Beschrijving (voorbeeld)

JourneyDistance

gemeten afstand van de reis in kilometers

JourneyEmission

totale CO2 emissie van de reis met het openbaar vervoer in kilogrammen

 

Realtime in het OV-reisadvies

Dit optioneel af te nemen onderdeel kan op verzoek worden toegevoegd aan de 9292 Reisadvies API. Door gebruik te maken van de optie ‘Realtime OV-reisadviezen’ geeft u de reiziger een passend OV-reisadvies inclusief vertraging van de trein, bus, metro of tram. Waar wijzigingen in tijden optreden, kan de reis herpland worden en biedt 9292 alternatieven aan.

De volgende parameters zijn toegevoegd aan de 9292 Reisadvies API om realtime te tonen in het OV-reisadvies.

Parameters

Beschrijving (voorbeeld)

RealtimeArrival

Actuele aankomsttijd

RealtimeDeparture

Actuele vertrektijd

RealtimeState

None, Offset, Cancelled

Cancellations

None of Cancellations

Delays

None, InternalDelay

Detour

Normal

LudMessage

<Text> Dit is een alternatief reisadvies.</ Text>

Vertraging op een rit

In onderstaand voorbeeld tonen we hoe een vertraging op een rit wordt weergegeven. In dit voorbeeld is zowel de vertrektijd als de aankomsttijd gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke vertrek- en aankomsttijd.

Oorspronkelijke vertrek en aankomsttijden zijn:

 • Departure 2014-11-05T11:03:00.0000000Z
 • Arrival 2014-11-05T11:27:00.0000000Z

Formaat

Voorbeeld

XML

<RealtimeArrival>2014-11-05T11:55:00.0000000Z</RealtimeArrival>
<RealtimeDeparture>2014-11-05T11:32:00.0000000Z</RealtimeDeparture>
<RealtimeInfo>
<Cancellations>None</Cancellations>
<Delays>InternalDelay</Delays>
<Detour>Normal</Detour>
<LudMessages />
</RealtimeInfo>

JSON

"RealtimeDeparture": "2014-11-05T11:32:00.0000000Z",
"RealtimeArrival": "2014-11-05T11:55:00.0000000Z",
"RealtimeInfo": {
"LudMessages": [],
"Detour": "Normal",
"Cancellations": "None",
"Delays": "InternalD
}

Realtime vertrek- en aankomsttijden op een halte

In een OV-reisadvies wordt voor elke halte de realtime vertrek- en aankomsttijd doorgegeven, ook op de tussenliggende haltes. In onderstaand voorbeeld op de halte Claudius Prinsenlaan in Breda is de bus eerder vertrokken dan de oorspronkelijke planning.

De bus zou moeten vertrekken om 10:05 uur maar vertrekt om 10:02 uur.

Formaat

Voorbeeld

XML

<Call>
<Arrival>2014-11-17T10:05:00.0000000Z</Arrival>
<Departure>2014-11-17T10:05:00.0000000Z</Departure>
<FareZones>
<FareZone>
<Selected>true</Selected>
<Zone>7200</Zone>
</FareZone>
</FareZones>
<Location>
<Coordinate>
<Latitude>51.587575</Latitude>
<Longitude>4.784468</Longitude>
</Coordinate>
<DisplayName>Claudius Prinsenlaan</DisplayName>
<Id>breda/bushalte-claudius-prinsenlaan</Id>
<Place>
<Coordinate>
<Latitude>51.594976</Latitude>
<Longitude>4.779766</Longitude>
</Coordinate>
<CountryCode>NL</CountryCode>
<CountryName>Nederland</CountryName>
<Id>breda</Id>
<Name>Breda</Name>
<RegionCode>NB</RegionCode>
<RegionName>Noord-Brabant</RegionName>
<ShowCountry>false</ShowCountry>
<ShowRegion>false</ShowRegion>
</Place>
<StationAbbreviation i:nil="true" />
<Type>Stop</Type>
<TypeName>Bushalte</TypeName>
</Location>
<Platform i:nil="true" />
<PlatformChange i:nil="true" />
<RealtimeArrival>2014-11-17T10:02:00.0000000Z</RealtimeArrival>
<RealtimeDeparture>2014-11-17T10:02:00.0000000Z</RealtimeDeparture>
<RealtimeState>Offset</RealtimeState>
</Call>

JSON

"Calls": [{
"Location": {
"Id": "breda/bushalte-claudius-prinsenlaan",
"StationAbbreviation": null,
"DisplayName": "ClaudiusPrinsenlaan",
"Place": {
"Id": "breda",
"Name": "Breda",
"RegionCode": "NB",
"RegionName": "Noord-Brabant",
"ShowRegion": false,
"CountryCode": "NL",
"CountryName": "Nederland",
"ShowCountry": false,
"Coordinate": {
"Latitude": 51.594976,
"Longitude": 4.779766
}
},
"Type": "Stop",
"TypeName": "Bushalte",
"Coordinate": {
"Latitude": 51.587575,
"Longitude": 4.784468
}
},
"Platform": null,
"PlatformChange": null,
"Arrival": "2014-11-17T10:05:00.0000000Z",
"Departure": "2014-11-17T10:05:00.0000000Z",
"RealtimeArrival": "2014-11-17T10:02:00.0000000Z",
"RealtimeDeparture": "2014-11-17T10:02:00.0000000Z",
"RealtimeState": "Offset",
"FareZones": [{
"Zone": "7200",
"Selected": true
}]
}]

Geplande rit wordt niet gereden

Als een geplande rit niet wordt gereden, dan zal er een cancel bericht worden verzonden vanuit de vervoerder. Dit is zichtbaar in onderstaand voorbeeld.

De sprinter van Amersfoort naar Zwolle rijdt niet. Voor elk station/halte die de rit aan doet, wordt in de RealtimeState een Cancelled ingevuld.

Dit OV-reisadvies gaat dus niet door. Het is van belang dit in de presentatie aan de reiziger uit te leggen.

Request:

 • https://<reisadvies-api-adres>/v3/Journeys?FromId=station-amersfoort&ToId=zwolle&DateTime=2021-01-01T19:45:00.000Z

Formaat

Voorbeeld

XML

<Call>
<Arrival>2014-11-04T19:47:00.0000000Z</Arrival>
<Departure>2014-11-04T19:47:00.0000000Z</Departure>
<FareZones>
<Location>
<Coordinate>
<Latitude>52.153484</Latitude>
<Longitude>5.373807</Longitude>
</Coordinate>
<DisplayName>Amersfoort</DisplayName>
<Id>station-amersfoort</Id>
<Place>
<Coordinate>
<Latitude>52.153484</Latitude>
<Longitude>5.373807</Longitude>
</Coordinate>
<CountryCode>NL</CountryCode>
<CountryName>Nederland</CountryName>
<Id>amersfoort</Id>
<Name>Amersfoort</Name>
<RegionCode>UT</RegionCode>
<RegionName>Utrecht</RegionName>
<ShowCountry>false</ShowCountry>
<ShowRegion>false</ShowRegion>
</Place>
<StationAbbreviation>amf</StationAbbreviation>
<Type>Station</Type>
<TypeName>Station</TypeName>
</Location>
<Platform>2b</Platform>
<PlatformChange i:nil="true" />
<RealtimeArrival i:nil="true" />
<RealtimeDeparture i:nil="true" />
<RealtimeState>Cancelled</RealtimeState>
</Call>
<RealtimeInfo>
<Cancellations>Cancellations</Cancellations>
<Delays>None</Delays>
<Detour>Normal</Detour>
<LudMessages />
</RealtimeInfo>

JSON

"RealtimeInfo": {
"LudMessages": [],
"Detour": "Normal",
"Cancellations": "Cancellations",
"Delays": "None"
"Location": {
"Id": "station-amersfoort",
"StationAbbreviation": "amf",
"DisplayName": "Amersfoort",
"Place": {
"Id": "amersfoort",
"Name": "Amersfoort",
"RegionCode": "UT",
"RegionName": "Utrecht",
"ShowRegion": false,
"CountryCode": "NL",
"CountryName": "Nederland",
"ShowCountry": false,
"Coordinate": {
"Latitude": 52.153484,
"Longitude": 5.373807
}
},
"Type": "Station",
"TypeName": "Station",
"Coordinate": {
"Latitude": 52.153484,
"Longitude": 5.373807
}
},
"Platform": "2b",
"PlatformChange": null,
"Arrival": "2014-11-04T19:42:00.0000000Z",
"Departure": "2014-11-04T19:43:00.0000000Z",
"RealtimeArrival": null,
"RealtimeDeparture": null,
"RealtimeState": "Cancelled",
"FareZones": [{
"Zone": "5042",
"Selected": true
}]
}

Aansluiting wordt niet gehaald

Het kan voorkomen dat een aansluiting niet gehaald wordt. Bijvoorbeeld als bij een overstap in het eerste deel van de reis sprake was van vertraging. In de RealtimeInfo wordt dan een FatalDelay getoond, de rest van de output wijzigt niet.

Dit OV-reisadvies gaat dus niet door. Het is van belang dit in de presentatie aan de reiziger uit te leggen.

Formaat

Voorbeeld

XML

<RealtimeInfo>
<Cancellations>None</Cancellations>
<Delays>FatalDelay</Delays>
<Detour>Normal</Detour>
<LudMessages />
</RealtimeInfo>

JSON

"RealtimeInfo": {
"LudMessages": [],
"Detour": "Normal",
"Cancellations": "None",
"Delays": "FatalDelay"
}

Alternatief OV-reisadvies na vervallen rit

Bij een vervallen OV-reisadvies wordt er vaak een alternatief advies geboden. Het is van belang dit in de presentatie aan de reiziger uit te leggen.

Stel dat voor de reis van Kampen Zuid naar Amsterdam Bijlmer Arena de rit met de sprinter is vervallen. Er rijdt nu een Intercity vanaf Kampen Zuid naar Duivendrecht en vervolgens ga je met de Metro naar Amsterdam Bijlmer Arena.

De belangrijkste wijziging in de response is weergegeven in onderstaand voorbeeld:

Formaat

Voorbeeld

XML

<RealtimeInfo>
<Cancellations>None</Cancellations>
<Delays>InternalDelay</Delays>
<Detour>Normal</Detour>
<LudMessages>
<LudMessage>
<Text>Dit is een alternatief reisadvies.</Text>
<Url i:nil="true" />
</LudMessage>
</LudMessages>
</RealtimeInfo>

JSON

"RealtimeInfo": {
"LudMessages": [{
"Text": "Dit is een alternatief reisadvies.",
"Url": null
}],
"Detour": "Normal",
"Cancellations": "None",
"Delays": "InternalDelay"
}

Extra rit

Wanneer NS een extra rit inlegt wordt dit getoond in de 9292 Reisadvies API.
In onderstaand voorbeeld wordt er een extra rit ingelegd tussen Harderwijk en Zwolle: een extra intercity met ritnummer 29600.
Deze adviezen noemen wij altijd een Alternatief reisadvies zoals je in de Ludmessage ziet staan. Het kan zijn dat er geen Platform of Platformchange is ingevuld zoals hier het geval is. Dat betekent dat 9292 deze informatie niet heeft binnengekregen of de informatie niet is verwerkt. Behalve als het de laatste halte van een extra rit of gewijzigde rit betreft, deze wordt dan niet getoond, dit is een bekende fout en wordt hersteld in een volgende versie.

Formaat

Voorbeeld

XML

<Journey>
<Legs>
<Leg>
<Calls>
<Call>
<Arrival i:nil="true" />
<Departure>2014-11-17T09:00:00.0000000Z</Departure>
<FareZones>
<FareZone>
<Selected>true</Selected>
<Zone>4961</Zone>
</FareZone>
</FareZones>
<Location>
<Coordinate>
<Latitude>52.337846</Latitude>
<Longitude>5.620297</Longitude>
</Coordinate>
<DisplayName>Harderwijk</DisplayName>
<Id>station-harderwijk</Id>
<Place>
<Coordinate>
<Latitude>52.337675</Latitude>
<Longitude>5.620047</Longitude>
</Coordinate>
<CountryCode>NL</CountryCode>
<CountryName>Nederland</CountryName>
<Id>harderwijk</Id>
<Name>Harderwijk</Name>
<RegionCode>GL</RegionCode>
<RegionName>Gelderland</RegionName>
<ShowCountry>false</ShowCountry>
<ShowRegion>false</ShowRegion>
</Place>
<StationAbbreviation>hd</StationAbbreviation>
<Type>Station</Type>
<TypeName>Station</TypeName>
</Location>
<Platform i:nil="true" />
<PlatformChange i:nil="true" />
<RealtimeArrival i:nil="true" />
<RealtimeDeparture i:nil="true" />
<RealtimeState>None</RealtimeState>
</Call>
<Call>
<Arrival>2014-11-17T09:27:00.0000000Z</Arrival>
<Departure i:nil="true" />
<FareZones>
<FareZone>
<Selected>true</Selected>
<Zone>4680</Zone>
</FareZone>
<FareZone>
<Selected>false</Selected>
<Zone>4610</Zone>
</FareZone>
<FareZone>
<Selected>false</Selected>
<Zone>4601</Zone>
</FareZone>
</FareZones>
<Location>
<Coordinate>
<Latitude>52.505185</Latitude>
<Longitude>6.091078</Longitude>
</Coordinate>
<DisplayName>Zwolle</DisplayName>
<Id>station-zwolle</Id>
<Place>
<Coordinate>
<Latitude>52.505185</Latitude>
<Longitude>6.091078</Longitude>
</Coordinate>
<CountryCode>NL</CountryCode>
<CountryName>Nederland</CountryName>
<Id>zwolle</Id>
<Name>Zwolle</Name>
<RegionCode>OV</RegionCode>
<RegionName>Overijssel</RegionName>
<ShowCountry>false</ShowCountry>
<ShowRegion>false</ShowRegion>
</Place>
<StationAbbreviation>zl</StationAbbreviation>
<Type>Station</Type>
<TypeName>Station</TypeName>
</Location>
<Platform i:nil="true" />
<PlatformChange i:nil="true" />
<RealtimeArrival>2014-11-17T09:58:00.0000000Z</RealtimeArrival>
<RealtimeDeparture i:nil="true" />
<RealtimeState>Offset</RealtimeState>
</Call>
</Calls>
<Destination>Zwolle</Destination>
<DurationMinutes i:nil="true" />
<LegType>Scheduled</LegType>
<ModeId>0</ModeId>
<ModeName>Intercity</ModeName>
<ModeType>Train</ModeType>
<OperatorName>NS</OperatorName>
<Service>29600</Service>
</Leg>
</Legs>
<RealtimeArrival>2014-11-17T09:58:00.0000000Z</RealtimeArrival>
<RealtimeDeparture i:nil="true" />
<RealtimeInfo>
<Cancellations>None</Cancellations>
<Delays>InternalDelay</Delays>
<Detour>Normal</Detour>
<LudMessages>
<LudMessage>
<Text>Dit is een alternatief reisadvies.</Text>
<Url i:nil="true" />
</LudMessage>
</LudMessages>
</RealtimeInfo>
</Journey>

JSON

"RealtimeInfo": {
"LudMessages": [{
"Text": "Dit is een alternatief reisadvies.",
"Url": null
}],
"Detour": "Normal",
"Cancellations": "None",
"Delays": "InternalDelay"
},
"Departure": "2014-11-17T09:00:00.0000000Z",
"Arrival": "2014-11-17T09:27:00.0000000Z",
"RealtimeDeparture": null,
"RealtimeArrival": "2014-11-17T09:58:00.0000000Z",
"Legs": [{
"LegType": "Scheduled",
"ModeType": "Train",
"DurationMinutes": null,
"ModeName": "Intercity",
"OperatorName": "NS",
"Destination": "Zwolle",
"Service": "29600",
"Attributes": [],
"Calls": [{
"Location": {
"Id": "station-harderwijk",
"StationAbbreviation": "hd",
"DisplayName": "Harderwijk",
"Place": {
"Id": "harderwijk",
"Name": "Harderwijk",
"RegionCode": "GL",
"RegionName": "Gelderland",
"ShowRegion": false,
"CountryCode": "NL",
"CountryName": "Nederland",
"ShowCountry": false,
"Coordinate": {
"Latitude": 52.337675,
"Longitude": 5.620047
}
},
"Type": "Station",
"TypeName": "Station",
"Coordinate": {
"Latitude": 52.337846,
"Longitude": 5.620297
}
},
"Platform": null,
"PlatformChange": null,
"Arrival": null,
"Departure": "2014-11-17T09:00:00.0000000Z",
"RealtimeArrival": null,
"RealtimeDeparture": null,
"RealtimeState": "None",
"FareZones": [{
"Zone": "4961",
"Selected": true
}]
},
{
"Location": {
"Id": "station-zwolle",
"StationAbbreviation": "zl",
"DisplayName": "Zwolle",
"Place": {
"Id": "zwolle",
"Name": "Zwolle",
"RegionCode": "OV",
"RegionName": "Overijssel",
"ShowRegion": false,
"CountryCode": "NL",
"CountryName": "Nederland",
"ShowCountry": false,
"Coordinate": {
"Latitude": 52.505185,
"Longitude": 6.091078
}
},
"Type": "Station",
"TypeName": "Station",
"Coordinate": {
"Latitude": 52.505185,
"Longitude": 6.091078
}
},
"Platform": null,
"PlatformChange": null,
"Arrival": "2014-11-17T09:27:00.0000000Z",
"Departure": null,
"RealtimeArrival": "2014-11-17T09:58:00.0000000Z",
"RealtimeDeparture": null,
"RealtimeState": "Offset",
"FareZones": [{
"Zone": "4680",
"Selected": true
},
{
"Zone": "4610",
"Selected": false
},
{
"Zone": "4601",
"Selected": false
}
],
"ModeId": 0
},
]
}]

Extra stop

Wanneer een rit een extra stop bevat dan is dit als volgt zichtbaar in de 9292 Reisadvies API:

 • De Service wordt omgezet naar het 9292-formaat.
 • En het element LudMessages is ingevuld.

In de 9292 Reisadvies API is niet zichtbaar welk halte/station er extra wordt aangedaan, alleen is het mogelijk dat het aankomst/vertrekperron niet is ingevuld.

De response van een rit met een extra stop ziet er als volgt uit:

Formaat

Voorbeeld

XML

<Destination>Den Haag</Destination>
<DurationMinutes i:nil="true" />
<LegType>Scheduled</LegType>
<ModeId>0</ModeId>
<ModeName>Intercity</ModeName>
<ModeType>Train</ModeType>
<OperatorName>NS</OperatorName>
<Service> G0746</Service>
<RealtimeArrival i:nil="true" />
<RealtimeDeparture i:nil="true" />
<RealtimeInfo>
<Cancellations>None</Cancellations>
<Delays>None</Delays>
<Detour>Normal</Detour>
<LudMessages>
<LudMessage>
<Text>Dit is een alternatief reisadvies.</Text>
<Url i:nil="true" />
</LudMessage>
</LudMessages>
</RealtimeInfo>

JSON

"RealtimeInfo": {
"LudMessages": [{
"Text": "Dit is een alternatief reisadvies.",
"Url": null
}],
"Detour": "Normal",
"Cancellations": "None",
"Delays": "None"
},
"Departure": "2014-11-18T13:24:00.0000000Z",
"Arrival": "2014-11-18T14:01:00.0000000Z",
"RealtimeDeparture": null,
"RealtimeArrival": null,
"Legs": [{
"LegType": "Scheduled",
"ModeType": "Train",
"DurationMinutes": null,
"ModeName": "Intercity",
"OperatorName": "NS",
"Destination": "Den Haag",
"Service": "G0746",
"Attributes": [],
]
}

 

OV Prijswijzer in het OV-reisadvies

Dit optioneel af te nemen onderdeel kan op verzoek worden toegevoegd aan de 9292 Reisadvies API. Door gebruik te maken van de optie ‘OV Prijswijzer’ geeft u de reiziger abonnement informatie over de trein, bus, metro of tram die past bij de opgegeven reiadvies. Deze informatie is via de ProductAdvice endpoint op te vragen.

Voor informatie over de OV Prijswijzer verwijzen we u naar onze website. Daar vindt u ook met welke abonnementen de OV Prijswijzer rekent.

ProductAdvice request

Met de ProductAdvice endpoint van de 9292 Reisadvies API is het mogelijk om het OV Prijswijzer advies te tonen behorende bij een gegeven OV-reisadvies.
Het verzoek dient de volgende parameters te bevatten om een OV Prijswijzer advies op te vragen.

Parameter

Beschrijving (voorbeeld)

JourneyId

Unieke identificatie van een OV-reisadvies

TravellerAge

Leeftijd (getal tussen de 4 en 100)

TravellerFrequencyPeriod

Periode (getal 1 of 2)

1 = week,

2 = maand

TravellerFrequency

Aantal dagen (getal tussen 1 en 31, afhankelijk van TravellerFrequencyPeriode)

Als TravellerFrequencyPeriod = 1, dan moet TravellerFrequency tussen 1 en 7 zijn.

Als TravellerFrequencyPeriod = 2 dan moet TravellerFrequency tussen de 1 en 31 zijn.

Hierbij een voorbeeld van een valide request, met de volgende gegevens:

Veld

Parameter

JourneyId

station-alkmaar~station-utrecht-centraal~~0~C0nHlCAAB$$HmH040~~~B~9~129~~3600215~3627006~

Leeftijd reiziger

24

Aantal dagen

3

Periode (week)

1

Request:

 • https://<reisadvies-api-adres>/v3/ProductAdvice? JourneyId=
  station-alkmaar~station-utrecht-centraal~~0~C0nHlCAAB$$HmH040~~~B~9~129~~3600215~3627006~&
  TravellerAge=24&TravellerFrequency=3&TravellerFrequencyPeriod=1

ProductAdvice response

In onderstaand voorbeeld tonen we de XML- en JSON-gedeeltes waarin een OV Prijswijzer advies op een rit wordt weergegeven.

Formaat

Voorbeeld

XML

<ProductAdviceResponse
    <MonthBasedProducts>
        <ProductAdviceCollection>
            <ProductAdviceSubSet>
                <ProductAdvice>
                    <ProductDetail>
                        <AdditionalInformation i:nil="true" />
                        <CentrumZones i:nil="true" />
                        <InformationURL>https://9292.nl/prijzen-en-abonnementen/trein/abonnementen/altijd-voordeel#
                        </InformationURL>
                        <ProductCompanies />
                        <ProductName>Altijd Voordeel Maand</ProductName>
                        <ProductPrice>26402</ProductPrice>
                        <ProductRoutes>
                            <ProductRoute>
                                <Departure>Station Amsterdam Centraal</Departure>
                                <Destination>Station Leiden Centraal</Destination>
                                <TransportType>Train</TransportType>
                            </ProductRoute>
                            <ProductRoute>
                                <Departure>Station Leiden Centraal</Departure>
                                <Destination>Station Den Haag Centraal</Destination>
                                <TransportType>Train</TransportType>
                            </ProductRoute>
                        </ProductRoutes>
                        <ProductSaldoPrice>29877</ProductSaldoPrice>
                        <SaldoPrice>29877</SaldoPrice>
                        <StarValue i:nil="true" />
                    </ProductDetail>
                </ProductAdvice>
            </ProductAdviceSubSet>
        </ProductAdviceCollection>
    </MonthBasedProducts>
    <ROSMonthTotal>29877</ROSMonthTotal>
    <ROSYearTotal>358524</ROSYearTotal>
    <YearBasedProducts>
        <ProductAdviceCollection>
            <ProductAdviceSubSet>
                <ProductAdvice>
                    <ProductDetail>
                        <AdditionalInformation i:nil="true" />
                        <CentrumZones i:nil="true" />
                        <InformationURL>https://9292.nl/prijzen-en-abonnementen/trein/abonnementen/altijd-voordeel#
                        </InformationURL>
                        <ProductCompanies />
                        <ProductName>Altijd Voordeel Jaar</ProductName>
                        <ProductPrice>310819</ProductPrice>
                        <ProductRoutes>
                            <ProductRoute>
                                <Departure>Station Amsterdam Centraal</Departure>
                                <Destination>Station Leiden Centraal</Destination>
                                <TransportType>Train</TransportType>
                            </ProductRoute>
                            <ProductRoute>
                                <Departure>Station Leiden Centraal</Departure>
                                <Destination>Station Den Haag Centraal</Destination>
                                <TransportType>Train</TransportType>
                            </ProductRoute>
                        </ProductRoutes>
                        <ProductSaldoPrice>358524</ProductSaldoPrice>
                        <SaldoPrice>358524</SaldoPrice>
                        <StarValue i:nil="true" />
                    </ProductDetail>
                </ProductAdvice>
            </ProductAdviceSubSet>
        </ProductAdviceCollection>
    </YearBasedProducts>
</ProductAdviceResponse>

JSON

{
    "ROSYearTotal": 358524,
    "ROSMonthTotal": 29877,
    "YearBasedProducts": [{
        "ProductAdviceSubSet": [{
            "ProductDetail": {
                "ProductRoutes": [{
                        "Destination": "Station Leiden Centraal",
                        "Departure": "Station Amsterdam Centraal",
                        "TransportType": "Train"
                    },
                    {
                        "Destination": "Station Den Haag Centraal",
                        "Departure": "Station Leiden Centraal",
                        "TransportType": "Train"
                    }
                ],
                "InformationURL": "https://9292.nl/prijzen-en-abonnementen/trein/abonnementen/altijd-voordeel#",
                "ProductName": "Altijd Voordeel Jaar",
                "ProductPrice": 310819,
                "ProductSaldoPrice": 358524,
                "SaldoPrice": 358524,
                "StarValue": null,
                "CentrumZones": null,
                "AdditionalInformation": null,
                "ProductCompanies": []
            }
        }]
    }]
}

 

Toegankelijk plannen in het OV-reisadvies

Dit onderdeel wordt op verzoek toegevoegd aan de 9292 Reisadvies API. Door gebruik te maken van de optie ‘Toegankelijk Plannen & Haltetoegankelijkheid’ geeft u de reiziger een passend OV-reisadvies voor modaliteiten en haltes die geschikt zijn voor iemand met een motorische beperking. Daarnaast worden alle reisadviezen (wel of niet gepland met toegankelijkheid) voorzien van informatie met betrekking tot haltetoegankelijkheid.

De volgende parameters zijn beschikbaar om een toegankelijk OV-reisadvies te krijgen.

Parameter

Beschrijving (voorbeeld)

PlanWithAccessibility

true

Business rules voor een toegankelijk reisadvies

 • De loopsnelheid is 45 meter per minuut.
 • Bij iedere overstaphalte wordt standaard gerekend met 10 minuten extra overstaptijd.
 • Er wordt gepland met toegankelijke haltes zoals aangegeven in het CHB-bestand en met toegankelijke voertuigen zoals aangegeven door de vervoerder in de dienstregeling.

Haltetoegankelijkheid

In de call zijn de volgende eigenschappen toegevoegd:

 • DisabledAccessible
  • Met deze eigenschap kan bepaald worden of een halte rolstoeltoegankelijk is of niet
 • VisuallyAccessible
  • Met deze eigenschap kan bepaald worden of een halte toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking

Mogelijke waarden van deze eigenschappen:

Waarden

Betekenis

Accessible

Halte is toegankelijk

NotAccessible

Halte is niet toegankelijk

Unknown

Geen informatie beschikbaar